Maria Magdalena special

Het laatste nummer (01-2021) van Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit is een themanummer met de titel Maria Magdalena: veelkleurig.

Assisterend pastoor Leonie van Straaten werd benaderd om een korte bijdrage te schrijven en deed dat met plezier. Dit artikel kunt u hier lezen. Mocht u interesse hebben in het gehele themanummer, dan zijn losse nummers van het tijdschrift te koop à € 5,50 incl. verzendkosten. Hiervoor kunt u een mail schrijven aan vieren@bernemedia.nl

Errata: in het artikel wordt geschreven dat de naam Maria Magdalena in 2011 aan de parochie werd verbonden, maar dit moet 1998 zijn: toen ontving ze de parochiestatus en koos ze de heilige Maria Magdalena als patrones.