Diaconie

Onze parochie zet zich sterk in voor de mensen om ons heen. Daarbij hebben we drie speerpunten: Missie Sint Paulus, Present en Voedselbank Eindhoven.

► ‘Sint Paulus Missie en Diaconaat buitenland’ (MSP) verbindt in de 21ste eeuw mensen met elkaar, geïnspireerd door het goede nieuws van Jezus Christus. ‘St Paulus’ is een bisschoppelijke commissie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en heeft zo een breed netwerk. Het werk van ‘St Paulus’. wordt ook regelmatig geëvalueerd. Ze werkt samen met betrouwbare partners over de hele wereld, van Kroatië, via Egypte, Mozambique, Zuid-Afrika en Hong Kong, tot in de Filipijnen. In Nederland is ‘St Paulus’ lid van de Nederlandse Zendingsraad en werkt nauw samen met de Anglicaanse Kerk. Met deze partners ondersteunt ‘Sint Paulus’ projecten met een diaconaal en/of missionair karakter. Onze parochie ondersteunt een priesterstudent van het Filippijnse seminarie ACTS en we doen dit in samenwerking met MSP. De student heet Topher Gabor en is derdejaars seminarist. Via Facebook onderhouden we als parochie contact met hem.

Topher Gabor

► Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen  blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present jou hard nodig. Onze parochie werkt elk jaar bij enkele huishoudens om de boel weer op orde te krijgen.

► Voor de Voedselbank Eindhoven zamelen de kerkleden voedsel in. Elke maand heeft daarbij een eigen thema, welke we ook in onze Nieuwsbrief kenbaar maken.