Wat zijn wij?

Wij zijn een oud-katholieke parochie. Niet ‘oud’ omdat het er ouderwets aan toegaat, maar omdat we ons oriënteren op de oude, ongedeelde kerk van het eerste millennium. ‘Oud-Katholiek’ is katholiek met een open geest: waar geloven persoonlijk is, samen vieren ons fundament is, ontmoeting en gesprek belangrijk zijn en het evangelie onze leidraad is om ons geloof concreet te maken.

Samen met nog een kleine dertig andere parochies maakt onze parochie deel uit van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het betreft een zelfstandige katholieke kerk, die onafhankelijk van Rome is. Lees hier ons beleidsplan.

De kerk ontstond rond 1723 naar aanleiding van een conflict tussen een groep Utrechtse priesters en het Vaticaan. Sinds de negentiende eeuw is de kerk ook internationaal vertakt. Alhoewel ze klein is, heeft ze de laatste decennia in Nederland en internationaal een relatief belangrijke rol gespeeld in de oecumene, dat is: de samenwerking tussen alle christelijke kerken.

De parochie van de H. Maria Magdalena groepeert een honderdvijftigtal oud-katholieken uit de Eindhovense regio en ver daarbuiten. De parochianen kennen elkaar en men deelt lief en leed.

Onze kerk kent drie vormen van betrokkenheid:

  • Lid
  • Gastlid
  • Belangstellende

Belangstellenden zijn mensen die komen kennis maken en op grond daarvan met enige regelmaat in de kerkdiensten komen, zonder verdere verplichtingen.

Het kan zijn dat een belangstellende zich betrokken gaat voelen bij het oud-katholieke gedachtengoed en de spiritualiteit van vieren en ontmoeting. Als er serieus interesse ontstaat om tot onze geloofsgemeenschap te behoren, kennen we het zogenaamde ‘gastlidmaatschap’.  Deze vorm van verbinding geeft ruimte voor verdere oriëntatie, zonder de definitieve (over)stap naar lidmaatschap te zetten. Deze vorm van lidmaatschap wordt ook regelmatig gekozen door mensen die lid zijn van een andere kerk waartoe zij willen blijven behoren. Zij zijn dan lid in de ene- en gastlid in de andere kerk. Een mooie vorm van oecumene!

Lid worden betekent een verbinding aangaan waar we wederzijds ‘ja’ op elkaar zeggen. Hiervoor kennen wij een eenvoudig ritueel in een viering, dat de ernst en de vreugde van deze verbinding uitdrukt. Bij het lidmaatschap horen rechten en plichten, in de vorm van aandacht, solidariteit, een bijdrage in geld en tijd. Er wordt op je gerekend, als je lid bent, maar er wordt ook voor elkaar gezorgd.

Hoe het ook zij en waar u ook voor kiest: wij zien u graag terug in onze vieringen of tijdens onze parochie-activiteiten!