Activiteiten

De activiteiten in onze parochie zijn:

Samen vieren

 • Iedere zondag is er een viering, voor meer informatie zie Vieringen.
 • Iedere donderdag is er een middaggebed met aansluitend een lunch. Kijk bij de Agenda voor het laatste nieuws hierover.

Samen leren

Regelmatig zijn er bijeenkomsten rond een thema, waarin we luisteren naar een inleiding van een van onze pastores of een gastspreker en hierover in gesprek gaan.

Ontmoeting

Ontmoeting is uiteraard een continue aandachtspunt: als we elkaar zien, proberen we oog voor de ander te hebben. En als we elkaar missen, proberen we even contact te zoeken door op te bellen. Naast deze grondtoon in ons gemeenschap zijn, kennen we ook structurele momenten:

 • Zondags na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie
 • De pastores gaan met grote regelmaat op huisbezoek

Verdieping

Er zijn een aantal groepen die maandelijks bijeenkomen:

 • De Bijbelgroep spreekt met elkaar over een van de lezingen van de komende zondag: wat raakt mij in deze lezing en wat heeft het met mijn leven in deze tijd en deze wereld van doen? Zo bereiden we ons ook voor op de volgende viering.
 • Oase is een gespreksgroep over leven, geloven en alles wat daarmee te maken heeft.
 • De Leesgroep leest en bespreekt met elkaar een gezamenlijk gekozen boek.
 • Bij de Queer Bijbelgroep nemen we een geheel eigen insteek om de Bijbel te bespreken vanuit de eigen geaardheid en/of gender.

Kijk bij de Agenda voor de actuele data.

Beheer en behoud van ons gebouw

 • Iedere donderdag steken een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen om te poetsen en kleine klusjes te doen, maar ze drinken ook samen koffie en delen hun leven met elkaar.
 • Twee maal per jaar organiseren we twee poetsochtenden, om ons gebouw klaar te maken voor de grote feesten van Kerstmis en Pasen. Vele handen maken licht werk!

Diaconie

Onze diaconie betreft mensen dichtbij en ver weg. We hebben daarin drie speerpunten:

 • Missie Sint Paulus
 • Present
 • Voedselbank

Wat ons hiermee voor ogen staat en wat wij op deze drie gebieden concreet doen, leest u hier.

Kerk in de stad

Foto: Bobby Born