Vieringen

1ste, 3de en 5de zondag 10:30 uur eucharistieviering in Eindhoven

Op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand wordt er om 10.30 uur een eucharistieviering gehouden. Hierin gaat een van de pastores voor. Wie gedoopt is en gewend is om in de eigen kerkgemeenschap deel te nemen aan de tafel van de Heer kan ook bij ons ter communie gaan. Wie niet ter communie gaat, is genodigd om een zegen te ontvangen. Wij communiceren in een kring rond het altaar onder twee gedaanten, zowel brood als wijn worden gedeeld.

Tijdens de viering wordt er gecollecteerd voor de onkosten van de eigen parochie. De 3e zondag van de maand wordt er een uitgangscollecte gehouden voor verschillende doelen.

 2de zondag 10:30 uur dienst van Schrift en Gebed in Eindhoven

Op de 2e zondag van de maand is er een dienst van Schrift en gebed gehouden. In deze vieringen gaat er een lector voor. Er wordt iedere maand de gelegenheid gegeven om een bijdrage te leveren aan de voedselbank. In de hal van de kerk staat een mand met een aankondiging wat er die maand voor product ingezameld wordt.

 4de zondag geen viering in Eindhoven in de gewone tijd van het jaar

Op de 4e zondag is er door het jaar heen geen viering. Maar in de Advents-, de Kerst-, de Veertigdagen- en in de Paastijd zijn er ook op deze zondagen eucharistievieringen.

Bijzondere vieringen

Op Kerstavond, Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Hemelvaartsdag en Allerzielen zijn er extra vieringen. Houd de website in de gaten voor actuele informatie over tijden.

Na afloop…

Na afloop van iedere viering is er altijd gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en wat lekkers. Er staat een spaarpotje op tafel waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen.