75 Jaar Oud-Katholieken in Eindhoven

In januari kreeg het Jubileumjaar gezicht voor de parochie. Op 12 januari vierden we als geloofsgemeenschap dit grote feest, samen met gasten uit de oecumene en vele oude bekenden.

Onze emeritus bisschop Joris ging voor in de eucharistieviering en inspireerde ons allen op het feest van de doop des Heren: het was een goede boodschap om te horen dat iedere mens een diep verlangen naar echt leven kent. Het vraagt iets van ons om dit verlangen te volgen, het leven dompelt ons soms onder in angst en chaos, de angst aankijken is niet eenvoudig. Maar als gedoopte mensen komen we boven water en ontvangen we de kracht van heilige Geest: we zijn geliefd! Zo worden we op weg gezet in de parochie en in de stad, om er te zijn voor anderen – zoals de Godsnaam leert.

Op diezelfde dag openden we de fototentoonstelling die een mooi beeld geeft van 75 jaar Oud-Katholieken in Eindhoven. Er is veel dankbaarheid en we kijken hoopvol naar de toekomst!