Feest 75 jaar Oud Katholieken in Eindhoven

De vlag ging uit aan de Boschdijk bij de feestdag ter ere van 75 jaar Oud Katholieken in Eindhoven. Op 12 januari 2020 vierden we als parochie ons jubileum, samen met gasten uit de oecumene en de regio. We hadden de primeur dat de inmiddels emeritus bisschop (de dag nadat hij zijn ambt had neergelegd) voorging in de eucharistieviering. Dankbaar voor zo vele jaren en hoopvol naar de toekomst hebben we deze dag samen afgesloten.

Onderstaande foto’s tonen een collage van enkel historische foto’s zoals Mieke de Bruin die heeft verzameld.