UPDATE – Gevolgen voor parochie door Coronavirus

29 mei: Vieren in de anderhalvemetersamenleving

Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Het Collegiaal Bestuur van de OKKN heeft in een protocol aangegeven welke maatregelen door kerkgangers en de besturen van parochies en staties genomen moeten worden zodat vieringen weer mogelijk zijn. Zij baseert zich hierbij op de landelijke richtlijnen van het RIVM en op afspraken die tussen CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Rijksoverheid zijn gemaakt. U kunt de plannen voor de Eindhovense parochie hier bekijken:


25 maart: Verlenging veiligheidsmaatregelen
‘De strikte maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van besmetting tegen te gaan, de veiligheid van met name kwetsbare groepen in onze samenleving te bewaken en zo goed mogelijk voor slachtoffers te zorgen, hebben wij als kerk overgenomen. Dat blijven we ook voor de komende periode doen. We dringen er daarom bij onze gelovigen op aan alle veiligheidsmaatregelen op te volgen, sociale contacten te beperken en bij elke ontmoeting anderhalve meter afstand in acht te nemen. De deuren van onze kerken en andere gebouwen blijven vooralsnog tot 1 juni voor alle vieringen en activiteiten gesloten. Van de mogelijkheid die de overheid bij monde van minister Grapperhaus heeft geboden onder voorwaarden religieuze bijeenkomsten te houden zullen wij – onderstaande uitzonderingen daargelaten – geen gebruik maken.’ Lees verder in de brief van de Bisschoppen.


19 maart: de bisschoppen hebben laten weten dat de kerken ook gesloten zullen zijn in Goede Week en met Pasen. Ze schrijven: “Met onze eerdere maatregelen hebben we steeds geprobeerd mee te werken om besmetting tegen te gaan. Ook omdat we geen alternatief zien, willen we die koers voortzetten. We zien ons daarom evenals onze rooms-katholieke collega’s genoodzaakt om de periode dat onze kerken gesloten zullen zijn en alle kerkelijke activiteiten komen te vervallen, uit te breiden tot en met ten minste 13 april. Daarmee komt ook de plaatselijke viering van de Goede Week en Pasen te vervallen.” Lees hier verder.


15 maart: door onze bisschoppen zijn de volgende richtlijnen opgesteld die we tot 4 april volgen (met de mogelijkheid dat ze verlengd worden): alle* activiteiten worden afgezegd en gaan NIET door.

*) Denk aan: culturele middag, middaggebed op donderdagen, Leesgroep, Seniorenlunch, Queerbijbelgroep, Voorbereiding Vormsel, koffie drinken na de vieringen, samen eten.

Lees voor meer informatie vanuit de landelijke kerk: