Agenda

Bijbelgroep

Iedere derde donderdag van de maand komt er een groepje parochianen en geïnteresseerden bij elkaar. We openen de Bijbel en lezen een tekst. De vraag … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Queer bijbelgroep

Wij als oud-katholieke parochie maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Beiden kunnen alle functies vervullen binnen onze geloofsgemeenschap, ook als ambtsdrager (diaken en priester). … >>

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 7 Dag van de vluchteling Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Job 38, 1-18 Graduale Psalm 107, 17-32 2e lezing … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Leesgroep

In het nieuwe seizoensjaar is gekozen voor het boek ‘Alles voor allen, een nieuwe catechismus’, van Huub Oosterhuis. Het boek bevat allerlei teksten die de … >>

Samen uit eten

Samen eten in Het Cruydenhuisch Kalmoesplein 73, Eindhoven Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing (herman@ueffing.nl) Onder voorbehoud; dit gaat alleen door als coronamaatregelen dit toestaan. >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Oase

Oase is een gespreksgroep waarin we met elkaar in gesprek gaan over het leven, over geloof en alles wat daarmee te maken heeft. Het is … >>

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 9 Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Ezechiël 2, 1-7 Graduale Psalm 123 2e lezing 2 Korintiërs 12, 1-10 Evangelie … >>