Evenementen op Kerkgebouw

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Eucharistieviering

Eerste zondag van de Advent Voorganger: emeritus-pastoor Piet Coemans 1ste lezing: Jesaja 64, 1-9 Graduale: Psalm 85 2e lezing: 1 Korintiërs 1, 1-9 Evangelie: Marcus … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Oase

Oase is een gespreksgroep waarin we met elkaar in gesprek gaan over het leven, over geloof en alles wat daarmee te maken heeft. Het is … >>

Eucharistieviering

Tweede zondag van de Advent Voorganger: pastoor Wim van den Berg 1ste lezing: Jesaja 40, 1-11 Graduale: Psalm 80, 1-8 2e lezing: 2 Petrus 3, … >>

Poetsochtend

Vrijwilligers gaan op geregelde tijden als een tornado door het kerkgebouw. >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Dienst van Schrift en Gebed

Derde zondag van de Advent Voorganger: lector Herman Ueffing 1ste lezing Jesaja 65, 17-25 Graduale Psalm 126 2e lezing 1 Tessalonicenzen 5, 12-24 Evangelie Johannes … >>

Bijbelgroep

Iedere derde donderdag van de maand komt er een groepje parochianen en geïnteresseerden bij elkaar. We openen de Bijbel en lezen een tekst. De vraag … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Queer bijbelgroep

Wij als oud-katholieke parochie maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Beiden kunnen alle functies vervullen binnen onze geloofsgemeenschap, ook als ambtsdrager (diaken en priester). … >>

Eucharistieviering

Vierde zondag van de advent Voorganger: assisterend pastoor Leonie van Straaten 1ste lezing 2 Samuël 7, 4-16 Graduale Psalm 132 2e lezing Romeinen 16, 25-27 … >>