Evenementen op Kerkgebouw

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Hemelvaart van de Heer Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Handelingen 1, 1-11 Graduale Psalm 47 2e lezing Efeziërs 1, 15-23 Evangelie Marcus … >>

Eucharistieviering

Zevende zondag van Pasen Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 1ste lezing Handelingen 1, 15-26 Graduale Psalm 68, 1-14 2e lezing 1 Johannes 5, 9-15 … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans 1ste lezing Genesis 11, 1-9 Graduale Psalm 104, 25-35 2e lezing Handelingen … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Eerste zondag na Pinksteren – Feestdag van de allerheiligste Drie-eenheid Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Exodus 3, 1-6 Graduale Psalm 93 2e … >>

Leesgroep

In het nieuwe seizoensjaar is gekozen voor het boek ‘Alles voor allen, een nieuwe catechismus’, van Huub Oosterhuis. Het boek bevat allerlei teksten die de … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>