Evenementen op Kerkgebouw

Leesgroep

In het nieuwe seizoensjaar is gekozen voor het boek ‘Alles voor allen, een nieuwe catechismus’, van Huub Oosterhuis. Het boek bevat allerlei teksten die de … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Kaleo

Kaleo is een bijeenkomst waarin men met elkaar in gesprek gaat aan de hand van het boek ‘De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Een inleiding’. In … >>

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 21 Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Ezechiël 18, 1-4 en 25-32 Graduale Psalm 25, 1-10 2e lezing Filippenzen 2, … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Oase

Oase is een gespreksgroep waarin we met elkaar in gesprek gaan over het leven, over geloof en alles wat daarmee te maken heeft. Het is … >>

Dienst van Schrift en Gebed

Zondag na Pinksteren 22 Voorganger pastor Arno Drissen 1ste lezing Jesaja 5, 1-7 Graduale Psalm 80, 9-20 2e lezing Filippenzen 2, 14-18 Evangelie Matteüs 21, … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 23 Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 1ste lezing Jesaja 25, 1-9 Graduale Psalm 23 2e lezing Filippenzen 3, 17-21 Evangelie  Matteüs … >>