Evenementen op Kerkgebouw

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 13 Voorganger pastoor Wim van den Berg 1ste lezing Exodus 16, 2-15 Graduale Psalm 78, 13-22 2e lezing Efeziërs 4, 17-25 Evangelie … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Dienst van Schrift en Gebed

Zondag na Pinksteren 14 Voorganger lector Herman Ueffing 1ste lezing Deuteronomium 8, 1-10 Graduale Psalm 34, 1-11 2e lezing Efeziërs 4, 30 – 5, 2 … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Eucharistieviering

Ontslapen van de H. Maagd Maria Voorganger assisterend pastoor Leonie van Straaten 1ste lezing Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15 Graduale Psalm 34, 1-11 2e … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>

Middaggebed en Lunch

Iedere donderdag is er om 12 uur een meditatief middaggebed en aansluitend lunchen we met wie de tijd heeft en neemt om te blijven. Ieder … >>

Open kerk

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur. Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje … >>