Open kerk


  • Locatie: Kerkgebouw
  • Adres: Boschdijk 354, Eindhoven
  • Toekomstige data:

Iedere donderdag zijn we in de kerk en staat regelmatig de deur open vanaf 10.30 uur.

Er is gelegenheid voor een kort contact, een kaarsje aansteken in de kerkruimte, een stil gebed. Ook is er de mogelijkheid voor een gesprek met een van de pastores, maar daarvoor moet dan wel een afspraak gemaakt worden.