Leesgroep


  • Locatie: Kerkgebouw
  • Adres: Boschdijk 354, Eindhoven
  • Toekomstige data:

In het nieuwe seizoensjaar is gekozen voor het boek ‘Alles voor allen, een nieuwe catechismus’, van Huub Oosterhuis. Het boek bevat allerlei teksten die de auteur gemaakt heeft voor preken, artikelen in diverse bladen en uit eerder uitgegeven boeken. Het boek is – in overleg met Oosterhuis – samengesteld door een naaste medewerker, Kees Kok. Bij verschijnen eind 2016 is het eerste exemplaar door Huub Oosterhuis aangeboden aan Mgr. Gerard de Korte in Muziekgebouw Eindhoven. Inmiddels zijn er diverse herdrukken van uitgekomen.

Het boek daagt de lezer uit om het geloofsgoed, dat van huis uit is meegekregen, kritisch te doordenken vanuit joods en christelijk perspectief. De auteur biedt voldoende stof tot uitwisseling van wat er bij de lezer opkomt. Verdieping van wat wij geloven en inspiratie opdoen, dat wenst Oosterhuis de lezers toe.

De leesgroep bestaat momenteel uit 7-8 deelnemers. Mocht u interesse hebben om ook mee te doen, geef u dan op bij Herman Ueffing.

PS: de bijeenkomsten zijn steeds – in de regel – op de 4e maandag van de maand.