Dienst van Schrift en Gebed


  • Datum:
  • Locatie: Kerkgebouw
  • Adres: Boschdijk 354, Eindhoven

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger lector Herman Ueffing

  • 1ste lezing Jozua 4, 19-5, 1 en 5, 10-12
  • Graduale Psalm 122
  • 2e lezing Efeziërs 2, 4-10
  • Evangelie Johannes 6, 4-15

Na de viering drinken we samen (wie wil en kan) een kop koffie of thee – zover de coronamaatregelen dat toelaten.