Dienst van Schrift en Gebed


  • Datum:
  • Locatie: Kerkgebouw
  • Adres: Boschdijk 354, Eindhoven

Derde zondag van de Advent

Voorganger: lector Herman Ueffing

  • 1ste lezing Jesaja 65, 17-25
  • Graduale Psalm 126
  • 2e lezing 1 Tessalonicenzen 5, 12-24
  • Evangelie Johannes 3, 22-30

Na de viering drinken we samen (wie wil en kan) een kop koffie of thee – zover de coronamaatregelen dat toelaten.