Together 2023: oecumenische gebedsbijeenkomst voor de toekomst van de kerk

Zoals bekend is er in de Rooms-Katholieke Kerk al enkele jaren een synodaal proces gaande, waarbij vanaf de basis – met inbreng van alle gelovigen – de bisschoppensynode wordt voorbereid die van 4 – 29 oktober gehouden wordt. Zo ontwikkelt zij zich tot een meer luisterende kerk en dit proces blijft in de oecumene niet onopgemerkt.

Op initiatief van frère Aloïs, de prior van Taizé, en paus Franciscus samen zijn jongvolwassenen uitgenodigd om in het laatste weekend van september naar Rome te reizen. Daar is op zaterdag 30 september een oecumenische gebedsdienst op het Sint Pieterplein. Een bijzonder initiatief aan de vooravond van de synode. Onze kerk is er vanaf het begin intensief bij betrokken, onze jongerenpastor Thelma Schoon werkt mee in het voorbereidingsteam.

Twaalf ‘prominente leiders’ van andere christelijke kerken ontvingen een uitnodiging van paus Franciscus om samen met hem het gebed te leiden, waaronder onze aartsbisschop van Utrecht Bernd Wallet, Anglicaans aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartolomeüs I van Constantinopel en leiders van Lutherse, pentecostale en oecumenische koepelorganisaties. Al met al een indrukwekkende vertegenwoordiging van de breedte van het wereldchristendom.

In Rome zullen vooral jongeren, jong-volwassenen en kerkleiders aanwezig zijn. Maar in Nederland is inmiddels een bredere beweging van kerken die zich op 30 september aansluiten bij de gebedsdienst en op eigen plek iets organiseren. Ook Gemeenschap De Hooge Berkt zal dit doen en voor wie benieuwd is naar meer informatie, kijk dan eens hier: https://together.oecumene.nl/activiteiten/sluit-in-nederland-aan-bij-together/