Bisschopswijding

Op zaterdag 18 september wordt Bernd Wallet gewijd tot Aartsbisschop van Utrecht en dit gebeurt in de H. Lebuïnuskerk in Deventer om 13.30 uur. Helaas kunnen we hier niet met de ‘hele kerk’ fysiek bij aanwezig zijn, maar er is wel een mooie vertegenwoordiging vanuit de parochies. Vanuit Eindhoven worden we vertegenwoordigd door Truus Flierman, Ria en Gerrit Coppens. Onze pastores zijn er als geestelijkheid bij aanwezig, onze assisterend pastoor tevens als kanunnik en Jeroen Cornelissen is uitgenodigd als haar partner. Zo zijn we met 6 personen uit het Eindhovense aanwezig.

De installatie van de nieuwe Aartsbisschop van Utrecht op zijn zetel in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht zal plaatsvinden op zondag 19 september om 15.00 uur. Gelet op de beschikbare hoeveelheid zitplaatsen kan ook hierbij maar een beperkte groep vertegenwoordigers van de geestelijken en de leken van het aartsbisdom samen met enkele andere genodigden aanwezig zijn. Bij deze plechtigheid is onze assisterend pastoor aanwezig als kanunnik. Zowel de wijding als de installatie kunnen via een live streamverbinding door iedereen die niet persoonlijk aanwezig zal kunnen zijn, worden gevolgd.

Op de speciale wijdingspagina vindt u de links naar de livestream van Deventer en van Utrecht, en daar zijn enkele dagen van tevoren ook de liturgieboekjes te downloaden.