De kerk is weer open; aanmelden niet meer verplicht

Beste parochianen en belangstellenden,

Nu de gezamenlijke vieringen in onze eigen parochiekerk weer zijn gestart op zondag 7 juni, willen we u laten weten dat u van harte welkom bent. Uiteraard alleen als uzelf en uw eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn. We moeten ons voorlopig nog goed aan de regels houden, zowel wat betreft de 1,5 meter als de hygiëne. We doen er alles aan om het kerkgebouw en de kerkruimte goed voor te bereiden opdat het samen vieren binnen de beperkingen ons kan inspireren en bemoedigen. Dus nogmaals: van harte welkom.

Als u komt, wordt uw naam en contactgegevens genoteerd, voor het geval er zieken komen en de GGD een contactonderzoek moet doen. De lijsten met deze gegevens worden drie weken bewaard en daarna vernietigd.

De landelijke kerk heeft een protocol opgesteld en iedere parochie gevraagd om een werkplan te maken, waarin gedetailleerd is opgenomen hoe wij als lokale parochie het protocol volgen. Dit protocol en het werkplan voor onze parochie vindt u hier.

Voor wie kwetsbaar zijn, geen vervoer hebben of zich niet veilig voelen om naar de kerk te komen hebben we uiteraard begrip. Laten we voor elkaar (blijven) bidden om troost en bemoediging. We zien er naar uit om elkaar weer te mogen begroeten op 7 juni of een van de daaropvolgende zondagen!

Hartelijke groet,

het kerkbestuur en de pastores

Het Collegiaal Bestuur van de OKKN heeft in een protocol aangegeven welke maatregelen door kerkgangers en de besturen van parochies en staties genomen moeten worden zodat vieringen weer mogelijk zijn. Lees hier verder over het protocol en het gebruiksplan van de Eindhovense parochie.