Vieren in de anderhalvemeter samenleving

Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.

Het Collegiaal Bestuur van de OKKN heeft in een protocol aangegeven welke maatregelen door kerkgangers en de besturen van parochies en staties genomen moeten worden zodat vieringen weer mogelijk zijn. Zij baseert zich hierbij op de landelijke richtlijnen van het RIVM en op afspraken die tussen CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Rijksoverheid zijn gemaakt. U kunt de plannen voor de Eindhovense parochie hier bekijken: