Week van gebed voor de eenheid; Verborgen groeien

#blijfinmijnliefde

Maandag 18 januari: Verborgen groeien

Lees Efeziërs 3, 14-21 (tekst) en eventueel ook Lucas 2, 41-52 (tekst)

Reflectie
Door de ontmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij in ons blijft. Dan rijpt de vrucht. Jezus was mens als wij. Hij groeide op en werd volwassen. Hij werd opgevoed in het Joodse geloof, onopvallend in Nazaret. Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van Jezus. Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte van Gods liefde te peilen, waarmee Hij in ons blijft en wij in hem. Zonder dat wij doorgronden hoe, laat de Geest christus in ons hart wonen. Van binnen worden wij krachtig door te bidden te luisteren naar Gods Woord en dat te delen met anderen. We groeien in geloof door in praktijk te brengen wat wij daaruit leren.

Gebed
Heilige Geest,
laat ons Christus in ons hart ontvangen
en koesteren als het geheim van Gods liefde.
Voed en verrijk ons gebed.
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien. Amen.

Link naar de website van de Week van gebed voor eenheid