Week van gebed voor de eenheid; Geroepen door God

#blijfinmijnliefde

Zondag 17 januari: Geroepen door God

Lees Genesis 12,1-4 (tekst) en Johannes 1,35-51 (tekst)

Reflectie
De reis begint met een ontmoeting tussen God en mens, Schepper en schepsel, eeuwigheid en tijd. God zei tegen Abram: ‘Ga naar het land dat Ik je zal wijzen.’ Hij roept ook ons op om het vertrouwde te verlaten en om te worden zoals God ons ten diepste heeft gemaakt. Onderweg worden we steeds meer onszelf, mensen die Gods evenbeeld zijn. Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, buren en de samenleving. Gods liefde zoekt ons. In Jezus werd God mens. In Jezus leren we God, onze Vader kennen. Zonder dat wij ons ervan bewust waren, heeft God ons uitgekozen om zijn kinderen te worden en ons een plaats aan zijn hart te geven. Dat is het wonderlijke begin van onze relatie met God. Op verschillende manieren horen mensen Gods roepstem, steeds opnieuw. Ze gaan, geraakt door zijn liefde, de weg van herschepping en geloof. Ze antwoorden met hun liefde op Gods liefde, steeds opnieuw.

Gebed
Jezus Christus,
U zoekt ons en biedt ons uw vriendschap aan.
U leidt ons steeds meer naar een leven zoals U dat hebt bedoeld.
Leer ons vol vertrouwen te geloven
en antwoord te geven op uw oproep,
leer ons als nieuwe mensen te leven
en getuigen te worden van uw tederheid voor de wereld. Amen.

Link naar de website van de Week van gebed voor eenheid