Tekst ter inspiratie: Hoop wordt geboren!

Advent 2020 komt als een welkome tijd,
want wat willen we graag een nieuwe en andere tijd verwachten met elkaar.
Een tijd zonder corona,
een tijd waarin fysieke nabijheid niet meer vermeden hoeft te worden,
een tijd waarin we kunnen genieten van elkaar.

Nu is het nog donker, de dagen zijn kort,
vaak somber van het grijze weer.
Maar soms is er opeens toch een dag vol zonlicht –
verblindend en een beetje verwarmend.
Op die dagen wordt onze hoop geboren en gekoesterd,
dan wordt de batterij van ‘geloven dat het anders kan’ weer wat opgeladen.
Wat hebben we die dagen hard nodig in deze coronacrisis!

Advent 2020 nodigt ons uit om voor elkaar een ‘zon’dag te zijn,
om elkaar steeds als het kan een straaltje licht te brengen.
Zo zal de hoop steeds weer en bij steeds meer mensen geboren worden.
Hoop op een nieuwe tijd, op Gods tijd, waarin wij elkaar zien en naar elkaar omzien.
Want als met Kerstmis de Redder wordt geboren,
dan gebeurt dat daar waar wij elkaar redden van somberheid en eenzaamheid.
Waar we er zijn voor elkaar, zo goed als God zijn voor wie ons pad kruist.

Laten we daarom nu genieten van Advent,
elkaar verrassen met lichtpuntjes vol bemoediging.
Zo zal de hoop vast en zeker worden geboren!

Leonie van Straaten, assisterend pastoor