Kennismaken met de nieuwe aartsbisschop

De parochie verheugde zich op het werkbezoek van de aartsbisschop-elect Bernd Wallet (lees hier over de voorbereiding).

Op zondag 20 september ging hij voor in een feestelijke eucharistieviering, op de verjaardag van de Kerkwijding. Aansluitend was er tijd voor koffie en een broodje, waarna we in de inmiddels goed geventileerde kerkruimte met hem in gesprek konden zijn.

Het was mooi om zo kennis te maken, in aanloop naar de wijding in november. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze kerk!