Vierde zondag van Pasen

Evangelie (Johannes 10, 11-6)

In die dagen zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder:

‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’

Ter overweging
Ons dagelijks leven is ingewikkelder geworden sinds de coronacrisis. Over zaken die voorheen automatisch gingen moet nu worden nagedacht. Gewoon boodschappen doen gaat niet meer. Alleen een pas schoongemaakt winkelwagentje nemen – uit welke rij ook al weer? – ,  anderhalve meter afstand houden – hoe doe je dat bij de diepvrieskast?, en steeds maar weer dat wagentje voor je houden – je vergeet dat zo snel – , het afrekenen bij de kassa en je bent wat vergeten – zo maar teruglopen kan niet. En zo zijn er in deze tijd vele dingen die anders gaan. We moeten ons aanpassen en dat doen de meeste mensen ook in het belang van onze gezondheid. Aan de andere kant is het ook gemakkelijker geworden. Je bent veel thuis omdat er veel niet door kan gaan. Er is een rust en een stilte gekomen die je levenstempo vertraagt. Het zorgt ervoor dat er meer tijd is voor je naasten maar ook voor jezelf. Eindelijk toch dat boek kunnen lezen, je bureau opruimen of op je gemak in de tuin kunnen werken. Eenvoudige dingen ga je meer waarderen. Maar hoe dan ook, we verlangen allemaal weer naar een tijd dat we gewoon op pad kunnen gaan, elkaar weer live kunnen ontmoeten, ook weer in onze kerk. We willen niet in wanhoop en pessimisme vervallen maar dat kost moeite, we zoeken ankerpunten, iets waaraan we ons kunnen vasthouden, ankerpunten in ons geloof ook. Jezus zegt ons vandaag dat hij de goede herder is, een herder die zorg heeft voor zijn schapen. En die schapen luisteren naar zijn stem en zij volgen hem. Zij luisteren naar zijn stem omdat hij ze bij zijn naam noemt. Nu zullen wij ons niet zo vlug identificeren met een schaap, maar het beeld van de schaapskooi waarin alle schapen veilig kunnen samenkomen kan ons wel aanspreken in deze tijd waarin we juist niet mogen samenkomen. Maar nog belangrijker is het dat Jezus ook ons bij onze naam noemt. Ieder van ons kent hij en roept hij om hem te volgen. Niet als een ‘stom schaap’ volgen maar juist met al ons zijn en onze inzet voor anderen hem volgen. Hij is de verrezen Heer die in ieder van ons leeft en die ons aanspoort om dat verrezen leven, dat nieuwe leven concreet te maken in ons leven, in onze tijd, in deze tijd van crisis. Om er zo voor elkaar te zijn dat we als het ware een schaapskooi vormen, een plek – ook al is die op dit moment niet in een gebouw – waar mensen zich veilig weten, aanvaard en bemind weten. Als kerk willen we zo’n plek zijn, een plek (in deze tijd: een digitale en online plek) waar we mogen ervaren dat we er niet alleen voorstaan maar dat God ons nabij is. Laten we de dief die wanhoop en pessimisme heet niet binnenlaten want die zorgt ervoor dat de schapen weglopen en verstrooit raken. Maar laten we luisteren naar Jezus’ stem en hem volgen met elkaar want hij geeft leven in overvloed.

Pastoor Wim van den Berg

Gebed van de dag

Barmhartige God, wij bidden U:
geef dat wij de stem vernemen,
van uw Zoon, de goede herder
die ons bij name roept;
laat ons hem volgen waar hij heen gaat,
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Collecte

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.