Het is Pasen!

Bij de foto: De paaskaars is tijdens de online viering door pastoor Wim gewijd.

Als pastores wensen we u allen een Zalig en Gezegend Pasen toe!

Wim van den Berg
Leonie van Straaten

Lees ook hier de Bisschoppelijke groet.