Onze pastores zijn op retraite

De pastores van beide bisdommen zijn samen op retraite. Stilte en gebed in de Abdij Slangenburg. Bezinning op het thema: Persoon en ambt. Tijd voor stilte, een wandeling en uitwerking van het thema.