Maria: hoe stemt zij ons dankbaar en hoopvol?

In 2020 zijn er twee lezingen over Maria:

1. Op donderdag 27 februari komt Helen Gaasbeek, pastoor van de parochie Leiden. Zij bereidt zich voor op een proefschrift over de rol van Maria in de Oud-Katholieke Kerk. Een boeiend onderwerp, omdat het voor Oud-Katholieken niet altijd vanzelfsprekend was en is om Maria een plekje te geven in de kerk en de gebeden. Helen Gaasbeek zal ons inleiden in dit onderwerp en ook ons Kerkboek en Gezangboek aan een kritische blik onderwerpen.

2. Op donderdag 23 april komt ds. Piet van Reenen uit Maastricht, die onze emeritus-pastoor Piet Coemans kent vanuit de oecumenische contacten in Maastricht. Hij zal ons meenemen in een verhaal over Maria in de oecumene. Verdere informatie volgt.

Praktische informatie:

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Oud-Katholieke Kerk, Boschdijk 354 in Eindhoven

Onkosten: vrijwillige bijdrage