Bijeenkomst Vrijwilligersdag

Vrijwilligersbijeenkomst: een jaarlijkse uitwisseling van ervaringen, goede ideeën en soms ook irritaties.

De dankbaarheid overheerst: als middelgrote parochie zijn we rijk met zoveel inzet van hart én handen! En dan zijn de vrijwilligers die vanwege hun baan overdag niet kunnen er nog niet eens bij… Lachen