Samen uit etenSamen eten in Het Cruydenhuisch

  • Adres: Kalmoesplein 73 Eindhoven
  • Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing (herman@ueffing.nl)

Onder voorbehoud; dit gaat alleen door als coronamaatregelen dit toestaan.