Dienst van Schrift en Gebed


  • Datum:
  • Locatie: Kerkgebouw
  • Adres: Boschdijk 354, Eindhoven

1e zondag na Epifanie – De doop van de Heer in de Jordaan

Voorganger: lector Herman Ueffing

  • 1ste lezing Jesaja 55, 1-11
  • Graduale Psalm 157
  • 2e lezing Handelingen 19, 1-7
  • Evangelie Matteüs 1, 9-11

Na de viering drinken we samen (wie wil en kan) een kop koffie of thee – zover de coronamaatregelen dat toelaten.